RODZAJE BADAŃ

Określimy ostrość wzroku zarówno do dali jak i do bliży.

AUTOREFRAKTOMETR

Komputerowe badanie wzroku. Pomiar refrakcji obejmuje: moc sfery, moc cylindra, oś cylindra. Badanie aurorefraktometrem jest wstępem do subiektywnych badań.

FOROPTER

Dzięki magazynowi soczewek które można ustawić w dowolnej kombinacji, pozwala na profesjonalne przeprowadzenie badania. Za pomocą foroptera z jednoczesnym rzutnikiem optotypów przeprowadzamy szereg rozmaitych testów.

OPTOTYPY DO BLIŻY I DO DALI

Pacjent ma za zadanie z pewnej odległości odczytać znaki lub tekst.

TEST CZERWONO – ZIELONY

Stosowany dla określenia najlepszej korekcji sferycznej tzw. ekwiwalentu sfetycznego.