Badanie słuchu BERA

BERA (ang. brainstem evoked responses auditory) Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu

Obiektywne badanie słuchu

Cel :

 • Ustalenie progu słyszenia u dzieci lub dorosłych z utrudnionym kontaktem
 • Precyzyjny dobór aparatu słuchowego
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

Wskazania :

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Nieprawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu u noworodków
 • Opóźniony rozwój mowy u małych dzieci
 • Szumy uszne (Tinnitus)
 • Nagły lub postępujący niedosłuch
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Kontrola niedosłuchu przed zmianą ustawienia aparatu słuchowego
 • Niezgodność pomiędzy wynikami progowego badania audiometrycznego i audiometrii słownej.
 • Zaburzenia równowagi lub zawroty głowy
 • Podejrzenie guza nerwu słuchowego

Przeciwwskazania: Brak

Przygotowanie:

 • Dzieci w głębokim śnie
 • Dorośli w stanie czuwania lub we śnie
 • Badanie może być wykonane w trybie nocnym a także w domu pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu

Czas badania:

 • 1-2godziny

Wskazówki :

W celu precyzyjnego ustalenia progu słyszenia oraz prawidłowego doboru aparatu słuchowego  należy badanie BERA powtórzyć a także wykonać badanie ASSR OTOEMISJI I TYMPANOMETRII

Koszt badania  BERA  :

 • 850 zł
 • Badanie w warunkach domowych: Cena ustalana indywidualnie.

 

Pakiet badań : Bera Assr Otoemisja Tympanometria – 1000 zł. W warunkach domowych:  Cena ustalana indywidualne.

 

 

 

Porównanie techniki BERA/ASSR[1]

[1] Wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSR auditory steady – state responses), dotychczasowy stan wiedzy, Otolaryngologia 2010

Anna Szymańska, Maciej Gryczyński, Anna Pajor