Otoemisja

Badanie obiektywne dla częstotliwości 1,5-12 kHz W NASZEJ PLACÓWCE

Cel:

 • Badanie przesiewowe u dzieci i dorosłych
 • Topodiagnostyka uszkodzeń słuchu
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

Wskazania:

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Monitorowanie uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
 • Monitorowanie niedosłuchu spowodowanego przyjmowaniem leków ototoksycznych
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Szumy uszne (Tinnitus)

Przeciwwskazania: Brak

Przygotowanie:

 • 24 h przed badaniem nie należy kropić uszu

Czas badania:

 • 1- 10 min

Wskazówki:

Badanie powinno być przeprowadzone wraz z audiometrią impedancyjną (TYMPANOMETRIA) A w przypadku osób współpracujących z AUDIOMETRIĄ

Koszt:

 • 60 zł
 • pakiet Otoemisja / Tympanometria 110 zł