RODZAJE BADAŃ

Kompleksowe badania audiologiczne w celu diagnostyki słuchu i doboru aparatu słuchowego

Jedyni na Dolnym Śląsku wykonujemy badanie ASSR

Jedyni na Dolnym Śląsku wykonujemy badania

ASSR i BERA a także OTOEMISJA w nocy lub w domu

BERA

BERA (ang. brainstem evoked responses auditory) Słuchowe potencjały wywołane z pnia
mózgu
Obiektywne badanie słuchu

ASSR

ASSR (ang. auditory steady state responses) Potencjały wywołane typu stanu ustalonego
Obiektywne badanie słuchu

OTOEMISJA

Obiektywne badanie słuchu 1,5 -12 tys Hz

TYMPANOMETRIA

Audiometria impedancyjna (ucho środkowe)
Badanie obiektywne

AUDIOMETRIA

Psychoakustyczne badanie progu słyszenia