Badanie słuchu ASSR

Jesteśmy jedyną placówką na Dolnym Śląsku zajmującą się badaniem ASSR

ASSR (ang. auditory steady state responses) Potencjały wywołane typu stanu ustalonego

Obiektywne badanie słuchu

Cel :

 • Ustalenie progu słyszenia u dzieci lub dorosłych z utrudnionym kontaktem
 • Precyzyjny dobór aparatu słuchowego
 • Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

Wskazania :

 • Podejrzenie niedosłuchu
 • Nieprawidłowy wynik przesiewowego badania słuchu u noworodków
 • Opóźniony rozwój mowy u małych dzieci
 • Nagły lub postępujący niedosłuch
 • Monitorowanie słuchu u dzieci z patologią ucha środkowego
 • Kontrola niedosłuchu przed zmianą ustawienia aparatu słuchowego
 • Niezgodność pomiędzy wynikami progowego badania audiometrycznego i audiometrii słownej

Przeciwwskazania : Brak

Przygotowanie:

 • Dzieci w stanie czuwania lub we śnie
 • Dorośli w stanie czuwania lub w śnie
 • Badanie może być wykonane w trybie nocnym a także w domu pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu

Czas badania:

 • 30 – 60 min

Wskazówki :

W celu precyzyjnego ustalenia progu słyszenia oraz prawidłowego doboru aparatu słuchowego  należy badanie ASSR powtórzyć a także wykonać badanie BERA OTOEMISJI I TYMPANOMETRII

Koszt badania ASSR:

 • 850 zł
 • Badanie w warunkach domowych: Cena ustalana indywidualnie.

 

Pakiet badań : Bera Assr Otoemisja Tympanometria – 1000 zł. W warunkach domowych:  Cena ustalana indywidualne.

 

 

 

Porównanie techniki BERA/ASSR[1]

 

 

 

[1] Wywołane słuchowe potencjały stanu ustalonego (ASSR auditory steady – state responses), dotychczasowy stan wiedzy, Otolaryngologia 2010

Anna Szymańska, Maciej Gryczyński, Anna Pajor