BADANIE SŁUCHU

brainhearing_01

Kompleksowe badania audiologiczne w celu diagnostyki słuchu i doboru aparatu słuchowego

Jedyni na Dolnym Śląsku wykonujemy badanie ASSR

Jedyni na Dolnym Śląsku wykonujemy badania

ASSR i BERA a także OTOEMISJA w nocy lub w domu

BADANIE WZROKU

Badanie wzorku
Zakres badań jakie oferujemy w naszych gabinetach: sprawdzenie ostrości widzenia do dali i bliży, pomiar krzywizny rogówki, ocena widzenia barw, weryfikacja fiksacji oraz pomiar forii.

APARATY SŁUCHOWE

Chcemy pomagać ludziom dotkniętym niedosłuchem, aby mogli wykorzystać w pełni swoje możliwości. Korzystamy z zaawansowanej wiedzy naszego zespołu specjalistów oraz najwyższej jakości urządzeń wspomagających słyszenie.

OPTYK

Prawdziwy przełom w poprawieniu jakości widzenia będzie możliwy tylko wtedy, gdy będziemy pracować razem – Ty i zespół naszych specjalistów, by znaleźć sposób, abyś mógł żyć pełnią życia. Koncentrujemy się Tobie.

O NAS

Firma powstała w wyniku wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi niedosłuchem i problemami ze wzrokiem. Fundamentem naszej działalności jest troska i empatia. Zespół specjalistów jest następujący: protetycy słuchu, optyk, optometrysta i inżynier biomedyczny.

WROCŁAW